Priser for Dankort

​Prislisterne for Dankort omfatter både priser for fysisk handel, priser for internethandel, priser i selvbetjente automater samt post- og telefonordre.

Priserne herunder er opdelt for henholdsvis fysisk og øvrig handel.

 

 

Fysisk handel

Abonnement for fysisk handel bliver trukket første onsdag i måneden efter kvartalsmåneden. I 2020 trækker vi abonnementet 8. januar, 8. april, 8. juli og 7. oktober. 

Gældende prisliste
Find vores prisliste for fysisk handel her (gældende fra 1. juli 2020).
Price list physical sales (effective from 1 July 2020)

Prisliste før 1. januar 2020
Tidligere prisliste for fysisk handel (gældende fra 1. januar 2020)

Abonnementet dækker altid ét fysisk salgssted med samme ejer og CVR-nummer. Læs bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement for fysisk handel her.

​Ny Dankort prismodel i fysisk handel

For at tilbyde mere fleksible priser, blev der den 1. juli 2020 introduceret en ny prismodel for Dankort aftaler til fysiske butikker. Den nye model består af Dankort FAST og Dankort PROCENT. Brug værktøjet herunder til at se, hvilken af de to, der bedst kan betale sig for din butik.

Øvrig handel

Øvrig handel omfatter internethandel, selvbetjente automater samt post- & telefonordre. Abonnementet trækkes årligt den dato hvor aftalen er oprettet - transaktionspris trækkes på månedsbasis.

Gældende prisliste:
Prisliste for øvrig handel (gældende fra og med 1. februar 2018)
Price list for other sales (effective from 1 February 2018)

Prisliste før 1. februar 2018:
Prisliste for øvrig handel (gældende til og med 31. januar 2018)

Priser for dig med en webshop


Har du en webshop udregnes din pris på baggrund af gennemsnitsprisen på dine solgte varer og hvor mange varer du sælger om året.

Indtast din gennemsnitssalgspris, træk i kortet til det passer med antallet af transaktioner, du har årligt og se din gennemsnitspris pr. transaktion til venstre.

Indtast din gns. salgspris (kr.)

​Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes abonnementsprisen til fysisk handel?
Abonnementsprisen for det kommende år beregnes af Konkurrencestyrelsen og offentligøres her på websitet.
 
Prisen justeres efter flere kriterier som eksempelvis, at:
- der i det forrige år er opkrævet for meget eller lidt
- antal forretninger ændres
- omkostningsniveauet for drift ændres
 
Læs bekendtgørelsen om beregning her

Hvilke aftaletyper findes der?

Fysisk handel:
Fysisk handel bruges om handel, hvor der er en ekspedient til stede som eksempelvis ved betaling ved kassen i et supermarked, i receptionen på et hotel eller til tjeneren på en restaurant.

Online handel:
Online handel dækker betalinger i en webshop og sker ved opgivelse af kortoplysninger i et krypteret SSL-baseret betalingsmodul eller via netbank.

Selvbetjente automater:
En selvbetjent automat er en betalingsterminal. som betjenes af kortholder uden hjælp fra personale - uanset om der bliver benyttet PIN-kode eller ej. Selvbetjente automater bruges eksempelvis ved betaling for parkering og broafgift.

Post- og telefonordre:
Post- og telefonordre dækker handel, hvor man betaler via en bestillingskupon sendt med posten eller ved at afgive en række informationer over telefonen.

Vær opmærksom på, at der er forskellige krav og regler til de enkelte aftaletyper.