Vilkår og betingelser for Dankort app

​​​​Ikrafttrædelsesdato: 19. marts 2018

Aftalens parter
Ved at acceptere disse vilkår indgår du en aftale med Nets Denmark A/S (herefter Nets), CVR-nr. 20 01 61 75, om at anvende Dankort appen på nedenstående vilkår. Hvor andet ikke fremgår af appen, er Dankort appen gratis at benytte.

Hvad er Dankort app?
Dankort app giver dig mulighed for at virtualisere dit Dankort til din mobiltelefon og derefter bruge appen til at foretage Dankort-betalinger. Når du har virtualiseret dit Dankort, kan du betale med appen i forretninger, som tager imod Dankort mobilbetalinger. Skiltningen i forretningerne vil vise, om Dankort appen kan benyttes.

At dit Dankort bliver virtualiseret betyder, at det er lagret i en elektronisk udgave, der ikke er identisk med dit fysiske Dankort. Lagringen sker i din mobiltelefon.

I Dankort app kan du desuden se en oversigt over de køb, som du har foretaget med appen, inklusiv kvittering, hvis butikken er tilmeldt Storebox og har afleveret kvitteringen til Storebox.

Sikker brug af Dankort appen
Du skal tage følgende forholdsregler, når du bruger Dankort appen:

  • Lås telefonen, når du efterlader den, så kan andre ikke få adgang til dine oplysninger
  • Vælg en PIN-kode, som du ikke anvender til andre tjenester
  • Du må ikke videregive din PIN-kode til andre eller skrive den ned
  • Hvis du overlader eller låner din telefon til andre, skal du slette appen. Dette gælder også, når du skifter telefon, eller hvis den sendes til reparation.

Fortrydelse og indsigelse
Når en betaling med Dankort appen er gennemført, kan du ikke annullere den. Forretningen kan dog have indrømmet dig en ret til at returnere varen og få pengene retur. I andre situationer kan du efter omstændighederne være berettiget til at fremsætte en indsigelse.

Opsigelse
Nets kan opsige brugen af appen med 3 måneders varsel. Det kunne fx være tilfældet, hvis du ikke anvender Dankort appen.

Sletter du din Dankort app, betragtes det som opsigelse af din aftale om brugen af Dankort appen med virkning fra tidspunktet for sletningen.

Sletning af appen kan ikke fortrydes, og du kan ikke senere genetablere appen med adgang til de data, som var i den slettede app (herunder indstillinger, transaktionshistorik og kvitteringer).

Spærring
I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug, skal du spærre dit Dankort.

Ændringer
Nets kan ændre disse vilkår ved at Nets publicerer en opdateret udgave i din Dankort app. Du vil modtage en meddelelse i appen om, at vilkårene vil blive ændret. Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede vilkår skal du stoppe brugen af Dankort appen og slette den. Fortsætter du brugen af Dankort appen efter meddelelsen har været vist anses det som en accept af de ændrede vilkår.

Den opdaterede udgave vil være gældende fra den offentliggjorte ikrafttrædelsesdato. Du kan finde gældende udgave af vilkårene i appen under "Betingelser og vilkår". Eventuelle ældre versioner kan findes på dankort.dk.

Regler for brug af Dankort i øvrigt
Dit pengeinstituts kortholderregler og almindelige forretningsbetingelser gælder i øvrigt, når du betaler med din Dankort app, eller når du vil fremsætte en indsigelse. Du kan finde kortholderreglerne og forretningsbetingelserne på dit pengeinstituts hjemmeside.

Privatlivs- og fortrolighedspolitik
Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Nets indsamler og bruger dine personoplysninger i relation til din brug af Dankort appen.

Nets indsamler oplysninger om dig, mobiltelefonen og brugen af Dankort appen for at beskytte mod misbrug af dit Dankort og for at kunne oplyse dig om de køb, du har foretaget. For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Nets til eget brug statistiske oplysninger, der belyser, hvordan appen fungerer og hvilke funktioner i appen, der måtte give anledning til forbedringer. Dine data analyseres ikke på individniveau, men opsamles i anonymiserede statistikker.

Nets har etableret nødvendige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at dine betalingsdata, som er persondata, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens krav, herunder om beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Nets kan som led i driften af Dankort og Dankort app benytte underleverandører til at udføre opgaver for Nets. Hvis underleverandører har adgang til betalingsdata, sikrer Nets, at data behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder om beskyttelse af dine rettigheder. Dette sikrer Nets ved aftale og ved efterfølgende kontrol. Nets har ansvaret for sine underleverandører og deres behandling af data.

Nets deler kun de oplysninger, som er påkrævede for at gennemføre en betalingen og vise en kvittering, eller andre nødvendige oplysninger for at fremme pålideligheden og sikkerheden.

Du giver som led i disse vilkår Nets samtykke til, at Nets kan lade dine data, herunder betalingsdata behandle af Nets' underleverandører med driftssted i EU.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nets behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Lovvalg, værneting og tvister
Disse regler er undergivet dansk ret.

Kundeservice
Har du spørgsmål til Dankort appen, kan du kontakte Nets' Kundeservice på 72 11 20 34

Dankort app vilkår og betingelser (ikrafttrædelsesdato 25.09.17)

Dankort app vilkår og betingelser (ikrafttrædelsesdato 18.04.17)