NYHEDER OM DANKORTET

Her kan du finde de seneste nyheder om Dankortet


Opdatering af vilkårene til Betalingskortaftalen

01 oktober 2015

Som følge af muligheden for kontaktløs betaling med Dankort, har Nets opdateret den gældende Betalingskortaftale. Vi har samtidig benyttet lejligheden til at indarbejde øvrige nye muligheder med Dankortet samt foretage justeringer og sproglige opdateringer i aftaleteksten.

Der er tale om følgende væsentlige ændringer i Betalingskortaftalen:

  • Der er indføjet vilkår for kontaktløse betalinger.

  • Betalingsgaranti er opdateret med garanti for kontaktløse betalinger. Gennemføres en kontaktløs betaling uden PIN-kode garanteres forretningen op til 200 kr. For beløb højere end 200 kr. skal PIN-kode benyttes. Samme garanti omfatter fremover også betalingsautomater for transaktioner med samlet beløb under 200 kr.

  • Der er nye muligheder for brug af Dankort i form af fordelsprogrammer og digitale wallets. Forretningen må kun indgå aftaler med udbydere godkendt af Nets.

  • Der er indføjet nye vilkår for "Gem kort" løsninger. Hvis forretningen ønsker at modtage betaling via "Gem kort"- eller abonnementsløsninger, skal forretningen have særlig godkendelse fra Nets af løsning og vilkår, før igangsætning.

  • Afsnit vedrørende varemærker er opdateret og udbygget. Varemærker (logo) findes på her

  • Indføjet afsnit om at Nets kan videregive oplysninger om forretningen til andre af virksomheder i samme koncern som Nets.

  • Det er præciseret at fristen for at forretningen kan modtage indsigelser er op til 14 måneder.

 

Ikrafttræden af de nye vilkår

De nye vilkår træder i kraft 1. november 2015. Du kan finde de nye vilkår på her. Hvis du ikke kan acceptere de nye vilkår, har du ret til at opsige din betalingskortaftale uden beregning ved at kontakte os, inden de nye vilkår træder i kraft. Hvis vi ikke hører fra dig, anser vi de nye vilkår som accepteret af dig.

De gældende priser for modtagelse af Dankort ændres ikke som led i opdateringen af vilkårene.