Vilkår og betingelser for Dankort app 

​​​​Ikrafttrædelsesdato: 15. januar 2020 

Aftalens parter 

Ved at acceptere disse vilkår indgår du en aftale med Nets Denmark A/S (herefter Nets), CVR-nr. 20 01 61 75, om at anvende Dankort app på nedenstående vilkår. Hvor andet ikke fremgår af appen, er Dankort app gratis at benytte. 

Hvad er Dankort app? 

Dankort app giver dig mulighed for at virtualisere dit Dankort til din mobiltelefon og derefter bruge appen til at foretage Dankort-betalinger. Når du har virtualiseret dit Dankort, kan du betale med appen i forretninger, som tager imod Dankort mobilbetalinger. Skiltningen i forretningerne vil vise, om Dankort app kan benyttes.    At dit Dankort bliver virtualiseret betyder, at det er lagret i en elektronisk udgave, der ikke er identisk med dit fysiske Dankort. Lagringen sker i din mobiltelefon. I Dankort app kan du desuden se en oversigt over de køb, som du har foretaget med appen, inklusiv kvittering, hvis butikken er tilmeldt Storebox og har afleveret kvitteringen til Storebox. 

Sikker brug af Dankort app 

Du skal tage følgende forholdsregler, når du bruger Dankort app:  Lås telefonen, når du efterlader den, så kan andre ikke få adgang til dine oplysninger.

  • Vælg en PIN-kode, som du ikke anvender til andre tjenester.

  • Du må ikke videregive din PIN-kode til andre eller skrive den ned. 

  • Hvis du overlader eller låner din telefon til andre, skal du slette appen. Dette gælder også, når du skifter telefon, eller hvis den sendes til reparation. 


Fortrydelse og indsigelse 

Når en betaling med Dankort app er gennemført, kan du ikke annullere den. Forretningen kan dog have indrømmet dig en ret til at returnere varen og få pengene retur. I andre situationer kan du efter omstændighederne være berettiget til at fremsætte en indsigelse. 

Opsigelse, ophævelse og sletning af data 

Nets kan opsige brugen af Dankort app med 3 måneders varsel. Nets kan med øjeblikkelig virkning ophæve muligheden for brug af appen, såfremt brugen strider mod disse vilkår eller lovgivning.    Hvis du ikke har åbnet Dankort app i 4 år + 1 måned, sletter Nets alt data gemt i appen.  Du kan opsige brugen af appen ved at slette den. Bemærk, at en sådan opsigelse ikke sletter data gemt i appen.    For at slette dine data skal du først gå ind i appen og klikke på ’Slet alt data’ eller du kan kontakte Kundeservice på telefon +45 72 11 20 34. Dette betragtes som opsigelse af din aftale om brugen af Dankort app med virkning fra tidspunktet for sletningen. Når data er slettet kan du fjerne Dankort app fra din telefon.    Sletning af data kan ikke fortrydes, og du kan ikke senere genetablere appen med adgang til de data, som var i den slettede app (herunder indstillinger, transaktionshistorik og kvitteringer). Du kan dog til enhver tid hente og installere appen på ny. 

Spærring 

I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug, skal du spærre dit Dankort. 

Ændringer 

Nets kan ændre disse vilkår ved at Nets publicerer en opdateret udgave i din Dankort app. Du vil modtage en meddelelse i appen om, at vilkårene vil blive ændret. Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede vilkår skal du stoppe brugen af Dankort app og slette den.    Fortsætter du brugen af Dankort app efter at meddelelsen har været vist, anses dette som en accept af de ændrede vilkår.    Den opdaterede udgave vil være gældende fra den offentliggjorte ikrafttrædelsesdato. Du kan finde gældende udgave af vilkårene i appen under ”Betingelser og vilkår”. Eventuelle ældre versioner kan findes på dankort.dk. 

Regler for brug af Dankort i øvrigt 

Dit pengeinstituts kortholderregler og almindelige forretningsbetingelser gælder i øvrigt, når du betaler med din Dankort app, eller når du vil fremsætte en indsigelse. Du kan finde kortholderreglerne og forretningsbetingelserne på dit pengeinstituts hjemmeside. 

Lovvalg, værneting og tvister 

Disse regler er undergivet dansk ret. 

Kundeservice 

Har du spørgsmål til Dankort app, kan du kontakte Nets’ Kundeservice på +45 72 11 20 34

Dankort app privatlivs- og fortrolighedspolitik 

Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Nets indsamler og bruger dine personoplysninger i relation til din brug af Dankort app.    I Dankort app behandles data for at kunne give dig oplysninger om de køb du har foretaget, herunder transaktionshistorik og kvitteringer.    Nets indsamler oplysninger om dig, mobiltelefonen og brugen af Dankort app for at beskytte mod misbrug af dit Dankort. For at øge brugervenligheden og udbredelsen af denne app, indsamler Nets til eget brug statistiske oplysninger, der belyser, hvordan Dankort app fungerer og hvilke funktioner i appen, der måtte give anledning til forbedringer. Dine data analyseres ikke på individniveau, men opsamles i anonymiserede statistikker.    Nets har etableret nødvendige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at dine betalingsdata, som er persondata, bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens krav, herunder om beskyttelse af de registreredes rettigheder.    Nets kan som led i driften af Dankort og Dankort app benytte underleverandører til at udføre opgaver for Nets. Hvis underleverandører har adgang til betalingsdata, sikrer Nets, at data behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder om beskyttelse af dine rettigheder. Dette sikrer Nets ved aftale og ved efterfølgende kontrol. Nets har ansvaret for sine underleverandører og deres behandling af data.    Nets deler kun de oplysninger, som er påkrævede for at gennemføre betalingen og vise en kvittering, eller andre oplysninger der skulle være nødvendige for at fremme pålideligheden og sikkerheden.    Du giver som led i disse vilkår Nets samtykke til, at Nets kan lade dine data, herunder betalingsdata behandle af Nets’ underleverandører med driftssted i EU.    Hvis du ikke har åbnet Dankort app i 4 år + 1 måned, sletter Nets alt data gemt i appen.    Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nets behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.