Tag imod Dankort app på din webshop

11 januar 2019

Mange webshops tilbyder allerede deres kunder, at de kan betale med Dankort app hos dem. Kan de også det hos dig?

Når din webshop kan tage imod Dankort app betalinger, kan dine kunder klare betalingen hurtigt, nemt og sikkert uden at kortoplysninger skal findes frem. I stedet kan de nøjes med at indtaste telefonnummer og umiddelbart efter godkende købet i Dankort app med et enkelt "Godkend".

Der er mange fordele for både dig og dine kunder, ved at du tilbyder dine kunder, at de kan betale med Dankort app på din webshop:

  • Kortere betalingsflow og dermed mindre risiko for frafald undervejs

  • Betaling er klaret med et enkelt "Godkend" i appen uden at kortoplysninger skal findes frem

  • Betalinger med Dankort app koster det samme som en normal Dankort transaktion – det er allerede en del af din nuværende aftale og priser

  • Der er intet wallet fee eller andre ekstra gebyrer

  • Tilbagevendende kortbetalinger er også inkluderet, så dine kunder kan tilmelde sig automatisk kortbetaling direkte i Dankort app

Hvis du vil have Dankort app tilføjet som betalingsmulighed på din webshop, skal du blot kontakte din Payment Service Provider (PSP). Oftest er det klaret med et enkelt klik.

Har du en fysisk butik?

Hvis du har en fysisk butik, har du selvfølgelig også mulighed for at lade dine kunder betale med Dankort app, hvis ikke de allerede kan det. Når du har en Dankort aftale, koster det dig ikke ekstra, at tage imod betalinger med Dankort app. Læs meget mere om Dankort app her